obrázek: Domácí lázně, ekologicky šetrný životní styl, chráněná území, šetrný,  fair trade
obrázek: Domácí lázně, ochrana přírody, pískovcový lom,  architektura, historie obrázek: Brněnské dny pro Zemi, produkty, recyklace, Veličenstvo kniha, Černá Pole
 obrázek: osvěta, Podzimní slavnosti knihomolů, recyklace,  architektura, tradiční zahrádka