obrázek:aktivity pro školy, osvěta, výukové programy, Písečník 94, dvd hraboška
obrázek: Ekotéka, poradce , výstava, Brno-sever, historie obrázek: Babice, dílny, ekologická poradna, obchod, ekoknihkupectví
 obrázek: FSC, knihkupectví, obchůdek, poradenství, úklid bez chemie

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule