obrázek: Brněnské dny pro zdraví, fair trade, šetrný, zdravý, ekoknihkupectví
obrázek: ekologická poradna, terénní středisko, výukové programy,Písečník, Písečník 94 obrázek:aktivity pro školy, Edice chráněná území ČR, kniha, Šárka Kašpárková, pískovcový lom
 obrázek: EŠV, novinky, školská zařízení, výstava, dvd hraboška

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule