obrázek: dílny, šetrný, školská zařízení, inspirační a osvětové centrum, dělnické kolonie
obrázek: ekodrogerie, ekologicky šetrný, Lelekovice, novinky,  přírodní zahrada obrázek: Brněnské dny pro zdraví, čtenářská kavárnička, kompostování, terénní středisko,  fair trade
 obrázek: čtenářská kavárnička, osvěta, šetrný, Písečník 94, Husovice

Moje Veličenstvo kniha 2008

foto1_t.jpg foto2_t.jpg foto3_t.jpg foto4_t.jpg foto5_t.jpg foto6_t.jpg foto7_t.jpg foto8_t.jpg foto9_t.jpg