obrázek: ekologicky šetrný životní styl, osvěta, Podzimní slavnosti knihomolů, terénní středisko, produkty z přírodních materiálů
obrázek: ekologie, ochrana přírody, šetrná domácnost, ekoknihkupectví,  fair trade obrázek: Brněnské dny pro zdraví, Brněnské dny pro Zemi, dárky, ekodrogerie, životní styl
 obrázek: Brněnské dny pro zdraví, EkoRozhledna, ochrana přírody, recyklace, životní styl