obrázek: brno, ekodrogerie, obchůdek, úklid bez chemie, skála
obrázek: ekologicky šetrný, EkoRozhledna, Řečkovice, Šárka Kašpárková, produkty z přírodních materiálů obrázek: knihovna, Podzimní slavnosti knihomolů, skála, historie,||vyukove_programy | /vyukove_programy/index.php|0|17||
 obrázek: ekocentrum, občanské sdružení, obchod, zdravý, životní styl

Výukové programy

Tematické balíčky

Vážení a milí pedagogové,

s nastupujícím školním rokem 2016/2017 jsme pro vás připravili novinku, TEMATICKÉ BALÍČKY VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ.

Jak to funguje?
Nyní si můžete objednávat najednou více výukových programů, které spolu vytvářejí tematický celek. Vašim žákům a studentům tím umožníme komplexnější uchopení probíraných témat.

Při objednání kteréhokoli z tematických balíčků získáte navíc sadu inspiračních materiálů s tématy ekologie, příroda a zdravý životní styl, které budete moci dále využívat při své pedagogické činnosti.

Tematické balíčky můžete stejně jako jednotlivé výukové programy objednávat na celý školní rok dopředu, a to od 29.8. 2016.

Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 778 207 205 nebo na e-mailové adrese programy@ecb.cz. Pište nám své podněty a dotazy, abychom naši nabídku mohli přizpůsobit vašim potřebám.

Těšíme se na spolupráci a na milá setkání.

TEMATICKÝ BALÍČEK 1
Odhalená tajemství geologie

Co ukrývá Stránská skála?

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 135 min. (s přestávkou)

Terénní vycházka v brněnské národní přírodní památce Stránská skála je věnovaná minulosti i současnosti tohoto místa. Součástí programu jsou zábavné herní aktivity – například hra na pravěké lovce. Dále poznávání rostlin, zkamenělin i geologického podloží a na závěr oblíbený průzkum volně přístupné štoly s baterkami. Žáci si také prohlédnou Brno a jeho okolí z perspektivy Stránské skály. Sraz je na zastávce tramvaje číslo 10 „Stránská skála“ – po příjezdu tramvaje před 9. hodinou podle aktuálního jízdního řádu. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Země pod povrchem

Výjezdní

3.–9. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min.

Program představuje složky planety Země a její neživou část. Žáci jsou seznámeni pomocí praktických ukázek s horninami, minerály a zkamenělinami a zjistí, jaký je mezi nimi rozdíl. Didaktická hra je věnována procesu zvětrávání, kdy si účastníci vyzkouší roli jednotlivých živlů. Součástí programu je také hra na paleontology a geology. Žáci mají možnost nahlédnout, že Země je jeden velký ekosystém, v němž je vše propojeno.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

TEMATICKÝ BALÍČEK 4
Velké svátky

Loučení s Morenou aneb Velikonoce…

Výjezdní

Sezonní program
probíhá 19.3.–4.4. 2018

MŠ, 1.–3. třída ZŠ

40 Kč za žáka, délka programu 75 min. (pro MŠ 60 min.)

V druhé polovině postního období představujeme hravou formou tradiční svátky Velikonoc. Didaktické hry jsou věnovány probouzení jarní přírody. Žáci jsou seznámeni s pojmy jako jsou masopust, jarní rovnodennost, smrtná neděle, zelený čtvrtek. Program je věnován velikonočním zvykům a tradicím s ukázkami Moreny, ozdobeného líta, řehtačky, pomlázky a kraslic. Po veselé hře na vynášení Moreny si žáci vyrobí jarní přáníčko z přírodních materiálů.

Zapomenuté kouzlo Vánoc

Výjezdní

Sezonní program
probíhá 30.11.–22.12. 2016

MŠ, 1.–3. třída ZŠ

40 Kč za žáka, délka programu 75 min. (pro MŠ 60 min.)

Od 27. listopadu nabízíme program zaměřený na tradiční podobu vánočních svátků. Žáci se dozví o zimním slunovratu v rámci přírodního koloběhu a o tom, jaká je tradice slavení Vánoc. Seznámí se hravou formou s vánočními zvyky, jejich významem a vývojem. Společně zkrášlíme ozdobami z různých přírodních materiálů jehličnatou větvičku a každý žák si vytvoří jednoduchý výrobek s vánočním motivem.
V případě zájmu o zařazení více výtvarných aktivit je možné po domluvě realizovat program na klíč Vánoční tvořivé dílny.

TEMATICKÝ BALÍČEK 5
Jídlo, svět a my

Není bašta jako bašta

Výjezdní

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min. (pro MŠ 60 min., pro 1. třídu 75 min.)

Program představuje hravou formou základní zásady zdravé výživy. Žáci se seznámí s různými skupinami potravin a jejich umístěním v potravinové pyramidě. V průběhu programu žáci vyzkouší sestavit vyvážený jídelníček. Dozví se o značení biopotravin a podmínkách jejich výroby, které jsou šetrnější nejen k našemu zdraví, ale i k přírodě. Součástí je i poznávání různých druhů obilovin a ochutnávka extrudovaných výrobků z nich.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a zdraví.

TEMATICKÝ BALÍČEK 6
Příroda a historie za humny

Okolo Písečníku NOVÝ PROGRAM!

Terénní program

6.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 120 min.

Život lidí ve městě téměř před 100 lety byl jiný než dnes, ale stále se jím můžeme inspirovat. Nový program probíhá na místě, které je v rámci města Brna ekologicky i historicky jedinečné. Ulice Písečník vznikla na počátku minulého století jako dělnická kolonie ve vytěžené pískovně. Studenti se zde interaktivním způsobem seznámí s postupným vývojem tohoto místa. Čeká je ukázka dobových předmětů, fotografií a map, navštíví také částečně rekonstruovaný původní domek. Aktivity vedou k zamyšlení nad vývojem sídel, jejich infrastruktury, životního stylu obyvatel a jeho dopadu na okolní prostředí. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a společnost.

Stezkou zdraví

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

4.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 180 min.

Terénní vycházka umožňuje nahlédnout do zajímavé brněnské přírodní lokality Stezka zdraví, která vede údolím říčky Ponávky. Její základní osou je trasa s pěti zastaveními a informačními tabulemi, které připomínají historii a přírodní pozoruhodnosti místa. Součástí programu jsou zážitkové ekologické hry a  pozorování mokřadních rostlin a živočichů, včetně výlovu drobných vodních organismů z říčky. Sraz s lektorem je na autobusové zastávce Jandáskova v Brně – Mokré hoře (autobus č. 70), trasa končí na zastávce MHD Česká. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Co ukrývá Stránská skála?

Loučení s Morenou aneb Velikonoce…

Zapomenuté kouzlo Vánoc

Není bašta jako bašta

Stezkou zdraví

Stezkou zdraví