obrázek: Brněnské dny pro zdraví, lektor, recyklace, školská zařízení, skála
obrázek: dílny, novinky, inspirační a osvětové centrum, Brno-sever,  ekologicky šetrný výrobek obrázek: Lelekovice, odpady, příroda, recyklace, urbanismus
 obrázek: ekodrogerie, EŠV, lázně, lektor, odpady

V průběhu roku pro vás a také pro vaše děti připravíme inspirativní tematické akce – zážitkové dílny, soutěže, výstavy a další programy. Pokud vás baví environmentální témata, zajímáte se o zdravý životní styl anebo rádi tvoříte, určitě si vyberete. Už nyní připravujeme další ročník originální výtvarně literární soutěže Moje veličenstvo kniha, den otevřených dveří v našem novém sídle na ulici Písečník 94 v Brně nebo třeba oblíbenou akci pro celou rodinu na Stezce zdraví. O všech akcích vás budeme včas informovat na tomto místě a na FB EkoCentra Brno. Pokud chcete být informováni o všech důležitých novinkách e-mailem, můžete si na hlavní straně tohoto webu objednat zasílání novinkového servisu.

Těšíme se na setkání s vámi!