obrázek: Brněnské dny pro Zemi, dárky, zdravý, Černá Pole, produkty z přírodních materiálů
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, čítárna, ekocentrum, zdravý, životní prostředí obrázek: lázně, Stezka zdraví, inspirační a osvětové centrum, urbanismus,||stezka_zdravi | /stezka_zdravi/index.php|0|14||
 obrázek: Babice, obchůdek, životní prostředí, inspirační a osvětové centrum, Brno-sever

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule