obrázek: Brněnské dny pro zdraví, čaj, ekocentrum,  fair trade, skála
obrázek: FSC, úklid bez chemie, výchova, životní styl, produkty z přírodních materiálů obrázek: ekologické informační centrum, Ekotéka, šetrná domácnost, Písečník 94, urbanismus
 obrázek: čítárna, FSC, odpady, Veličenstvo kniha, pískovcová skála

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule