obrázek: čaj, fair trade, knihkupectví, lázně, životní styl
obrázek: organizace, Husovice, dobročinný antikvariát, skála, historie obrázek: ekologická literatura, neziskový sektor, zajímavosti, Písečník 94,  ekologicky šetrný výrobek
 obrázek: Babice, čaj, Edice chráněná území ČR, fair trade, internet zdarma

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule