obrázek: antikvariát, čítárna, poradenství, Stezka zdraví, historie
obrázek: ekologická poradna, ovčí vlna, poradenství, šetrný, Veličenstvo kniha obrázek: ekologická poradna, terénní středisko, zajímavosti, inspirační a osvětové centrum,  fair trade
 obrázek: dílny, fair trade, zajímavosti, Husovice,  písek

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule