obrázek: Babice, Brněnské dny pro zdraví, kompostování, Stezka zdraví, životní prostředí
obrázek: dárky, ekoznačení, internet zdarma, občanské sdružení, inspirační a osvětové centrum obrázek: ekologie, knihovna, kompostování, poradenství, tradiční zahrádka
 obrázek: čítárna, terénní středisko, zdravý, Písečník 94,||ekoporadna | /ekoporadna/index.php|0|11||

Zadána neplatná e-mailová adresa

 zpět