obrázek: antikvariát, Brněnské dny pro zdraví, Moje veličenstvo kniha, Šárka Kašpárková, životní prostředí
obrázek: čítárna, edice Dobrá rada, neziskový sektor, obchod,  fair trade obrázek: ekodrogerie, EŠV, školská zařízení, životní prostředí, pískovcová skála
 obrázek: Babice, kniha, ochrana přírody, ekoknihkupectví, urbanismus

Výukové programy


Vyberte věkovou skupinu účastníků