obrázek: Edice chráněná území ČR, ekologické informační centrum, recyklace,  fair trade, urbanismus
obrázek: Domácí lázně, fair trade, káva, urbanismus,  rekonstrukce obrázek:aktivity pro školy, ekologicky šetrný životní styl, Lelekovice, Podzimní slavnosti knihomolů,  ekologicky šetrný výrobek
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ekologie, novinky, občanské sdružení, Lesná

Výukové programy

Programy pro MŠ

Co ukrývá Stránská skála?

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 135 min. (s přestávkou)

Terénní vycházka v brněnské národní přírodní památce Stránská skála je věnovaná minulosti i současnosti tohoto místa. Součástí programu jsou zábavné herní aktivity – například hra na pravěké lovce. Dále poznávání rostlin, zkamenělin i geologického podloží a na závěr oblíbený průzkum volně přístupné štoly s baterkami. Žáci si také prohlédnou Brno a jeho okolí z perspektivy Stránské skály. Sraz je na zastávce tramvaje číslo 10 „Stránská skála“ – po příjezdu tramvaje před 9. hodinou podle aktuálního jízdního řádu. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Dobrý hospodář

Výjezdní

MŠ, 1.–5. třída ZŠ

40 Kč za žáka, délka programu 75 min. (pro MŠ 60 min.)

Program přibližuje žákům, jak se mohou chovat ekologicky ke svému okolí a k přírodě, z níž pochází to, co v našich domovech používáme. Přináší praktické ukázky domácí ekologie. Součástí programu je didaktické hra zaměřená na třídění a využití odpadů s ukázkami recyklovaných materiálů. Žáci si také vyzkouší dle vlastního uvážení zařídit model domu tak, aby fungoval co nejšetrněji. Pro nejmenší je připravena pohádka.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Loučení s Morenou aneb Velikonoce…

Výjezdní

Sezonní program
probíhá 19.3.–4.4. 2018

MŠ, 1.–3. třída ZŠ

40 Kč za žáka, délka programu 75 min. (pro MŠ 60 min.)

V druhé polovině postního období představujeme hravou formou tradiční svátky Velikonoc. Didaktické hry jsou věnovány probouzení jarní přírody. Žáci jsou seznámeni s pojmy jako jsou masopust, jarní rovnodennost, smrtná neděle, zelený čtvrtek. Program je věnován velikonočním zvykům a tradicím s ukázkami Moreny, ozdobeného líta, řehtačky, pomlázky a kraslic. Po veselé hře na vynášení Moreny si žáci vyrobí jarní přáníčko z přírodních materiálů.

Není bašta jako bašta

Výjezdní

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min. (pro MŠ 60 min., pro 1. třídu 75 min.)

Program představuje hravou formou základní zásady zdravé výživy. Žáci se seznámí s různými skupinami potravin a jejich umístěním v potravinové pyramidě. V průběhu programu žáci vyzkouší sestavit vyvážený jídelníček. Dozví se o značení biopotravin a podmínkách jejich výroby, které jsou šetrnější nejen k našemu zdraví, ale i k přírodě. Součástí je i poznávání různých druhů obilovin a ochutnávka extrudovaných výrobků z nich.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a zdraví.

Strom – dřevo – papír

Výjezdní

MŠ, 1.–5. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min. (pro MŠ 75 min.)

Výukový program přibližuje hravou formou životní cyklus stromů, dále význam lesů pro přírodu, živočichy i člověka. Žáci určují druhy stromů a jejich plody a seznamují se kromě přírodnin také se stromovými rekordmany. Pomocí dřevěných výsečí prozkoumají, jak vypadají stromy nejen na povrchu, ale i uvnitř. V druhé části programu si připomeneme zajímavou historii a tajemství výroby ručního papíru. Každý žák si vytvoří originální přáníčko z papírových útržků a seznámí se tak s možností kreativního využití papírového odpadu.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Velká včelí tajemství

Výjezdní

MŠ, 1.–5. třída ZŠ

40 Kč za žáka, délka programu 75 min. (pro MŠ 60 min.)

Program hravou formou představuje včely jako jedinečné živočichy. Žáci poznají, jak včely vypadají, jaká jsou specifika jejich společenství, proč a jak dělají med, jak spolu komunikují, co je to opylení a proč je tak důležité. Žáci se pomocí didaktické hry promění ve včely a pro ty nejmenší je připravena pohádka. V programu jsou představeny skutečné včelařské pomůcky.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Zapomenuté kouzlo Vánoc

Výjezdní

Sezonní program
probíhá 30.11.–22.12. 2016

MŠ, 1.–3. třída ZŠ

40 Kč za žáka, délka programu 75 min. (pro MŠ 60 min.)

Od 27. listopadu nabízíme program zaměřený na tradiční podobu vánočních svátků. Žáci se dozví o zimním slunovratu v rámci přírodního koloběhu a o tom, jaká je tradice slavení Vánoc. Seznámí se hravou formou s vánočními zvyky, jejich významem a vývojem. Společně zkrášlíme ozdobami z různých přírodních materiálů jehličnatou větvičku a každý žák si vytvoří jednoduchý výrobek s vánočním motivem.
V případě zájmu o zařazení více výtvarných aktivit je možné po domluvě realizovat program na klíč Vánoční tvořivé dílny.

Co ukrývá Stránská skála?

Dobrý hospodář

Loučení s Morenou aneb Velikonoce…

Není bašta jako bašta

Strom – dřevo – papír

Velká včelí tajemství

Zapomenuté kouzlo Vánoc