obrázek: obchod, obchůdek, zajímavosti, životní prostředí, pískovcová skála
obrázek: ekodrogerie, ekologicky šetrný, osvěta, úklid bez chemie, urbanismus obrázek: FSC, knihovna, kompostování, výchova, dělnické kolonie
 obrázek: edice Dobrá rada, Ekotéka, občanské sdružení, obchůdek, terénní středisko

Výukové programy

Programy pro 5. tř. ZŠ

Co ukrývá Stránská skála?

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 135 min. (s přestávkou)

Terénní vycházka v brněnské národní přírodní památce Stránská skála je věnovaná minulosti i současnosti tohoto místa. Součástí programu jsou zábavné herní aktivity – například hra na pravěké lovce. Dále poznávání rostlin, zkamenělin i geologického podloží a na závěr oblíbený průzkum volně přístupné štoly s baterkami. Žáci si také prohlédnou Brno a jeho okolí z perspektivy Stránské skály. Sraz je na zastávce tramvaje číslo 10 „Stránská skála“ – po příjezdu tramvaje před 9. hodinou podle aktuálního jízdního řádu. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Dobrý hospodář

Výjezdní

MŠ, 1.–5. třída ZŠ

40 Kč za žáka, délka programu 75 min. (pro MŠ 60 min.)

Program přibližuje žákům, jak se mohou chovat ekologicky ke svému okolí a k přírodě, z níž pochází to, co v našich domovech používáme. Přináší praktické ukázky domácí ekologie. Součástí programu je didaktické hra zaměřená na třídění a využití odpadů s ukázkami recyklovaných materiálů. Žáci si také vyzkouší dle vlastního uvážení zařídit model domu tak, aby fungoval co nejšetrněji. Pro nejmenší je připravena pohádka.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Doprava – jak na to

Výjezdní

2.–5. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min. (pro 1.–2. třídu 75 min.)

Program hravou formou představuje základní možnosti dopravy ve městech a obcích, jejich výhody, nevýhody i negativní důsledky na náš život a na přírodu. Žáci si zhodnotí, jakým způsobem se nejčastěji dopravují. Pomocí skupinové práce představí různé druhy dopravy a jejich alternativy. Dramatickým prvkem je hra na dopravní zácpu. Dozvíme se, jak fungují „pěšibusy“ a jak se mají chovat chodci. Při práci s mapou okolí školy si starší žáci vyzkouší návrhy zastávek a tras dopravy.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda a Člověk a společnost.

Není bašta jako bašta

Výjezdní

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min. (pro MŠ 60 min., pro 1. třídu 75 min.)

Program představuje hravou formou základní zásady zdravé výživy. Žáci se seznámí s různými skupinami potravin a jejich umístěním v potravinové pyramidě. V průběhu programu žáci vyzkouší sestavit vyvážený jídelníček. Dozví se o značení biopotravin a podmínkách jejich výroby, které jsou šetrnější nejen k našemu zdraví, ale i k přírodě. Součástí je i poznávání různých druhů obilovin a ochutnávka extrudovaných výrobků z nich.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a zdraví.

Od pramínku k moři

Výjezdní

1.–6. třída ZŠ

55 Kč za žáka, délka programu 105 min. (pro MŠ 75 min., 45 Kč za žáka, pro 1.–2. třídu 90 min., 50 Kč za žáka)

Program přibližuje žákům nezbytnou součást všeho živého – vodu. Žáci jsou seznámeni s koloběhem vody v krajině a s různými typy vodních biotopů. Herní aktivity jsou zaměřeny na poznávání vodních živočichů a rostlin a vztahů mezi nimi. Součástí programu je také téma mokřadů, žáci se dozvědí o jejich významu a charakteristických obyvatelích. Pomocí několika malých experimentů si vyzkoušíme, jak jsou živočichové přizpůsobeni vodnímu prostředí.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Okolo Písečníku

Terénní program

1.–9. třída ZŠ, SŠ

60 Kč za žáka, délka programu 120 min.

Život lidí ve městě téměř před 100 lety byl jiný než dnes, ale stále se jím můžeme inspirovat. Program probíhá v historicky i ekologicky unikátní lokalitě na území města Brna. Ulice Písečník vznikla na počátku minulého století jako nouzová kolonie ve vytěžené pískovně. Účastníci se zde interaktivním způsobem seznámí s postupným vývojem tohoto místa. Čeká je ukázka dobových předmětů, fotografií a map, navštíví také rekonstruovaný původní domek. Aktivity vedou k zamyšlení nad vývojem sídel, jejich infrastruktury, životního stylu obyvatel a jeho dopadu na okolní prostředí.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a společnost.

Stezkou zdraví

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

4.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 180 min.

Terénní vycházka umožňuje nahlédnout do zajímavé brněnské přírodní lokality Stezka zdraví, která vede údolím říčky Ponávky. Její základní osou je trasa s pěti zastaveními a informačními tabulemi, které připomínají historii a přírodní pozoruhodnosti místa. Součástí programu jsou zážitkové ekologické hry a  pozorování mokřadních rostlin a živočichů, včetně výlovu drobných vodních organismů z říčky. Sraz s lektorem je na autobusové zastávce Jandáskova v Brně – Mokré hoře (autobus č. 70), trasa končí na zastávce MHD Česká. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Strom – dřevo – papír

Výjezdní

MŠ, 1.–5. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min. (pro MŠ 75 min.)

Výukový program přibližuje hravou formou životní cyklus stromů, dále význam lesů pro přírodu, živočichy i člověka. Žáci určují druhy stromů a jejich plody a seznamují se kromě přírodnin také se stromovými rekordmany. Pomocí dřevěných výsečí prozkoumají, jak vypadají stromy nejen na povrchu, ale i uvnitř. V druhé části programu si připomeneme zajímavou historii a tajemství výroby ručního papíru. Každý žák si vytvoří originální přáníčko z papírových útržků a seznámí se tak s možností kreativního využití papírového odpadu.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Velká včelí tajemství

Výjezdní

MŠ, 1.–5. třída ZŠ

40 Kč za žáka, délka programu 75 min. (pro MŠ 60 min.)

Program hravou formou představuje včely jako jedinečné živočichy. Žáci poznají, jak včely vypadají, jaká jsou specifika jejich společenství, proč a jak dělají med, jak spolu komunikují, co je to opylení a proč je tak důležité. Žáci se pomocí didaktické hry promění ve včely a pro ty nejmenší je připravena pohádka. V programu jsou představeny skutečné včelařské pomůcky.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Co ukrývá Stránská skála?

Dobrý hospodář

Není bašta jako bašta

Stezkou zdraví

Stezkou zdraví

Strom – dřevo – papír

Velká včelí tajemství