obrázek: čtenářská kavárnička, dílny, ekologie, chráněná území, školská zařízení
obrázek: čítárna, ekologicky šetrný, výukové programy, architektura,||stezka_zdravi | /stezka_zdravi/index.php|0|14|| obrázek: ekoznačení, obchod, Řečkovice, Husovice, urbanismus
 obrázek: antikvariát, Brněnské dny pro Zemi, novinky, občanské sdružení, zajímavosti

Stezku zdraví v údolí říčky Ponávky vybudovalo EkoCentrum Brno vnbsp;roce 1997 jako novou součást projektu Brno-Zdravé město. Základní osou stezky je trasa s pěti zastaveními, která připomínají historii a přírodní pozoruhodnosti místa. Stezka zdraví vede většinou lesem nebo po jeho okraji a má jen nepatrné převýšení. Náročnější a vhodný pouze pro pěší chůzi je jen lesní úsek mezi 4. a 5. zastavením. Trasa je dlouhá 5,8 km. Od roku 1997 zajišťuje EkoCentrum Brno údržbu, opravy a propagaci stezky, každoročně pořádáme v lokalitě stezky tematické akce zaměřené na relaxaci v přírodním prostředí a podporu zdravého životního stylu.

Stezka zdraví v datech

 • 1996/7 – projekt na vybudování Stezky zdraví podpořen Ministerstvem zdravotnictví
 • 1997 – slavnostní otevření Stezky zdraví
 • 1998 – spolupráce s uměleckým občanským sdružením RE, které sídlí přímo v lokalitě stezky
 • 2001 – projekt začleněn do Plánu zdraví a kvality života, na jehož tvorbě se aktivně podílíme v pracovní skupině, tvořeného podle mezinárodních standardů (Projekt Zdravé město WHO a Místní agenda 21/LEHAP)
 • 2002 – uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci s Nadací Partnerství, programem Zelené stezky Greenways
 • 2003 – s podporou Nadace Open Society Fund koncepční rozvoj projektu ve spolupráci s veřejnou správou, neziskovými organizacemi a místními občany, zpracování strategického plánu projektu
 • 2003 – stavba dvou lávek na Stezce zdraví (přes koryto vedlejšího ramena říčky Ponávky a přes Ponávku) za spolupráce Občanského sdružení RE a bývalých členů brontosauřího oddílu Vlčí stopa
 • 2003 – natáčela Česká televize u Vránova mlýna na Stezce zdraví reportáž, kterou odvysílala Česká televize v pořadu „Toulavá kamera“.
 • 2005 – instalace laviček z dílny sochaře Patrika Vlčka z Vránova mlýna u každé informační tabule Stezky zdraví za finanční podpory Nadace Zdraví pro Moravu
 • 2006 - Díky finanční podpoře Nadace Zdraví pro Moravu vznikl nový průvodce Stezkou zdraví. Ve virtuální podobě je k dispozici na webové stránky EkoCentra Brno www.ecb.cz.
 • 2007 – na podzim se na Stezce zdraví se koná poprvé akce na podporu zdravého životního stylu Hrajeme si celá rodina, kterou navštívilo kolem 200 zájemců
 • 2008–2022 – Stezka zdraví funguje jako inspirativní zdroj informací o lokalitě a námětů pro výlety a vycházky. Stovky zájemců ročně objevují zajímavou historii a přírodní prostředí údolí Ponávky. EkoCentrum Brno zde každoročně pořádá tematické akce pro rodiny s dětmi, vycházky a výukové programy, zajišťuje údržbu, opravy a úklid informačních zastavení na trase. Informační tabule jsou bohužel opakovaně poškozovány a likvidovány vandaly.
 • 2023 – Je zahájena demontáž poškozených infopanelů. Díky podpoře Nadace Zdraví pro Moravu vzniká praktický a snadno zdarma dostupný virtuální průvodce Stezkou zdraví a nová podoba webové prezentace.

Řekli o projektu

 • PaedDr. Ladislav Filipi – bývalý starosta MČ Řečkovice a Mokrá Hora:
  Mnohá místa, především ta v nejbližším okolí, míjíme často bez povšimnutí, netušíce, že pod jejich naoko všedním kabátem skrývají se věci pozoruhodné. Obdobný krok se zdařil i na Stezce zdraví, která z Mokré hory míří do blízkých Lelekovic. Však nejen rozmanitosti přírody či nezřetelné pozůstatky lidských zásahů do zdejšího kraje tu dokáží cestou upoutat oči výletníků. Sotva kdo přejde bez povšimnutí sochařská díla mladých tvůrců, skvěle dotvářející duši tohoto kousku země, jenž zatím zůstal ušetřen městského lomozu a přímo láká ke klidnému odpočinutí.
 • Ing. Juraj Flamik – Zelené stezky Greenways:
  Brněnská Stezka zdraví je pro všechny věkové kategorie současně zdravou tělocvičnou, prostorem k oddechu a otevřenou učebnou přírodopisu. Všechna evropská města využívají podobné projekty zelených stezek k zlepšení kvality života obyvatel a ochraně prostředí. Brno takových stezek potřebuje mnohem víc.
 • Patrik Vlček – o.s. RE:
  „Prostředí, které nás obklopuje nás nesmírně ovlivňuje a aniž bychom si to plně uvědomovali, vychovává nás. Tudíž díla jež jsou s tímto prostředím inspirována vychovávají. Pro kolemjdoucí jsou dalším možným bodem k načerpání, k poučení.“Tímto motem jsme v roce 1997 odstartovali sochařské sympozium Vránův mlýn 1997 a zcela živelně jsme spojili síly s EkoCentrem. Od toho roku kráčíme po Stezce zdraví společně, vzájemně podporujeme svá díla, programy a projekty, snažíme se obohacovat údolí Ponávky. Při putování po Stezce zdraví má člověk možnost přemýšlet o krajině, kterou prochází, a o tom, co on sám znamená pro prostředí, ve kterém žije.