obrázek: kniha, organizace, poradce , výchova,  fair trade
obrázek: ekologická poradna, ekoznačení, ekoknihkupectví, skála,  rekonstrukce obrázek:aktivity pro školy, kompostování, občanské sdružení, inspirační a osvětové centrum,  ekologicky šetrný výrobek
 obrázek: dárky, Edice chráněná území ČR, ekodrogerie, neziskový sektor, recyklace

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule