obrázek: Domácí lázně, životní styl, ekoknihkupectví,  ekologicky šetrný výrobek,  fair trade
obrázek: čítárna, obchůdek, zajímavosti, dělnické kolonie, tradiční zahrádka obrázek: čaj, fair trade, knihovna, Stezka zdraví, dělnické kolonie
 obrázek: ekologicky šetrný životní styl, neziskový sektor, občanské sdružení, poradenství, Husovice