obrázek: knihkupectví, neziskový sektor, semináře, zajímavosti, inspirační a osvětové centrum
obrázek:aktivity pro školy, Ekotéka, kniha, novinky, šetrný obchůdek obrázek: čtenářská kavárnička, ekologická literatura, chráněná území,  ekologicky šetrný výrobek, produkty z přírodních materiálů
 obrázek: ekologicky šetrný, novinky, občanské sdružení, dělnické kolonie,  architektura