obrázek: brno, čítárna, chráněná území, pozvánky, Písečník 94
obrázek: edice Dobrá rada, ekodrogerie, ekologická literatura, lázně, Stezka zdraví obrázek: čaj, ekoporadce, neziskový sektor, osvěta,  fair trade
 obrázek: produkty, školská zařízení, Lesná, šetrný obchůdek,  písek

MVK 2022 – tisková zpráva k vyhlášení soutěže

Tisková zpráva k vyhlášení soutěže 2022
Tisková zpráva k vyhlášení soutěže 2022

Tisková zpráva EkoCentra Brno
ze dne 31. 1. 2022

Moje Veličenstvo kniha: 18. ročník unikátní soutěže

EkoCentrum Brno vyhlašuje již 18. ročník výtvarně literární soutěže pro děti a mládež Moje Veličenstvo kniha. Účastníci soutěže přihlašují vlastnoručně vytvořenou originální knihu.

Koordinátorka soutěže Niki Florianová připomněla u příležitosti vyhlášení letošního ročníku oblíbené motto soutěže: „Knihu dokáže vytvořit každý, vše potřebné máte u sebe doma!“
Soutěže Moje Veličenstvo kniha se opět mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i kolektivy do osmnácti let, dolní věková hranice není stanovena. Novinkou od minulého ročníku je kategorie AUDIO, do které mohou zájemci přihlásit krátký autorský zvukový snímek.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií bude vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha 2022. Soutěžní příspěvky je možno doručit do 7. 4. 2022.
Soutěž bude zakončena slavnostním vyhlášením výsledků a představením přihlášených prací v inspiračním a zážitkovém centru Písečník 94 v Brně.

„Smyslem soutěže je dát dětem a mladým lidem prostor pro sebevyjádření a radost ze svobodné tvorby. Téma KNIHA pojímá soutěž velmi volně, mezi přihlášenými dílky bývají každoročně například komiksy, sešitky s krátkými texty a obrázky od nejmenších dětí i originální objekty – knihy v podobě pirátské truhly, papírového městečka s příběhem nebo popsaného trička na prádelní šňůře. Odborná porota vždy zohledňuje osobní vklad a originalitu,” připomněl zakladatel soutěže, ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.

Všechny důležité informace pro soutěžící, propozice a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.ecb.cz v sekci Veličenstvo kniha. Aktuální informace přináší FB EkoCentrum Brno.

Další zajímavé informace o soutěži
Moje Veličenstvo kniha je u nás ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Soutěž probíhá nepřetržitě od roku 2005, cílem je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy. Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Moje Veličenstvo kniha.
Soutěž představuje knihu jako soubor uměleckých a řemeslných disciplín, ale současně vysílá ke svým účastníkům přitažlivé poselství: vytvořit vlastní knihu dokáže každý, to nejcennější na ní je osobní vklad a originalita. Rekordní počet přihlášených soutěžních prací v rámci jednoho ročníku dosáhl čísla 100, knihy přicházejí od mladých autorů z celé republiky i ze zahraničí (zvláštní ocenění za knihu z největší vzdálenosti například získala knížka autorek, které žijí v Řecku).

Kontakt na organizátory soutěže:
EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno
Koordinátorka Soutěže: Niki Floriánová, tel.: 736 518 940, e-mail: mvk@ecb.cz

Akci finančně podpořilo Statutární město Brno a Zásilkovna, s. r. o.

_____________­________________________­____________________
EkoCentrum Brno je nezisková organizace, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační centrum pro veřejnost Písečník 94 v Brně. Ke stěžejním aktivitám centra patří také zážitkové programy a tematické akce pro děti i dospělé. Od roku 1996 provozuje EkoCentrum Brno Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Více informací na www.ecb.cz.