obrázek:aktivity pro školy, Brněnské dny pro Zemi, Moje veličenstvo kniha, inspirační a osvětové centrum,  písek
obrázek:aktivity pro školy, ekologicky šetrný, fair trade, lázně, inspirační a osvětové centrum obrázek: káva, Husovice, dvd hraboška, pískovcový lom, urbanismus
 obrázek: dílny, ekologické informační centrum, kompostování, ekoknihkupectví,  ekologicky šetrný výrobek

Moje Veličenstvo kniha 2008

foto1_t.jpg foto2_t.jpg foto3_t.jpg foto4_t.jpg foto5_t.jpg foto6_t.jpg foto7_t.jpg foto8_t.jpg foto9_t.jpg