obrázek: ekologie,Písečník, inspirační a osvětové centrum, urbanismus, Brno
obrázek: ekoznačení, neziskový sektor, Podzimní slavnosti knihomolů, výukové programy, přírodní zahrada obrázek: čaj, čtenářská kavárnička, poradce , dělnické kolonie, tradiční zahrádka
 obrázek: čtenářská kavárnička, dílny, knihkupectví, obchod, architektura

EkoCentrum Brno vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu

Moje Veličenstvo kniha

8. ročník soutěže

Soutěž si klade za cíl:

 • vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství
 • propojit literární a výtvarné cítění
 • objevovat a podporovat nové talenty

Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota podle následujících kritérií:

 • celkový dojem
 • výtvarné pojetí knihy
 • využití přírodních a recyklovaných materiálů
 • literární složka
 • technické zpracování – vazba, desky, atd.
 • originalita

Kategorie soutěžících:

 • jednotlivci: do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let
 • kolektivy: do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let

Práce odevzdávejte do 29.3. 2012 do 16 hodin!

Jak doručit knihy do soutěže:

 • osobně nebo poštou bezpečně zabalené na adresu EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno
 • na obálku napište název Moje Veličenstvo kniha
 • přiložte vyplněný formulář s kontaktními údaji

Upozornění:

 • účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře soutěžících
 • bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže

Vítězové se mohou těšit na krásné ceny jako jsou knihy či výtvarné potřeby. Vítězové obdrží diplom a absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha 2012.

Všechny vítězné práce budou vystaveny od 2.5. 2012 do 30.5. 2012 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné.

Po skončení výstavy bude možné knihy osobně převzít na EkoCentru Brno. Všechny nevyzvednuté práce budou archivovány po dobu jednoho měsíce od ukončení výstavy. Účastníci soutěže ze vzdálenějších míst si mohou vyžádat zaslání svých prací zpět na vlastní náklady.