obrázek: ekocentrum, chráněná území, Moje veličenstvo kniha, školská zařízení, Písečník 94
obrázek: dílny, knihovna, Šárka Kašpárková, šetrná domácnost, školská zařízení obrázek: ekoznačení, FSC, lektor, produkty z přírodních materiálů,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18||
 obrázek: semináře, Stezka zdraví, školská zařízení, Brno-sever, pískovcový lom

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.