obrázek: Domácí lázně, lázně, lektor, ekoknihkupectví, urbanismus
obrázek: ekodrogerie, pozvánky, Stezka zdraví, úklid bez chemie, skála obrázek: ekologická poradna, Moje veličenstvo kniha, semináře, výstava, pískovcová skála
 obrázek: chráněná území, internet zdarma, neziskový sektor, novinky, výukové programy

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.