obrázek: Brněnské dny pro zdraví, ekodrogerie, odpady, inspirační a osvětové centrum, ekoknihkupectví
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, Lelekovice, výchova, dělnické kolonie,  architektura obrázek: ekocentrum, obchůdek, Podzimní slavnosti knihomolů, šetrná domácnost, šetrný obchůdek
 obrázek:aktivity pro školy, Brněnské dny pro Zemi, ekologicky šetrný životní styl, knihkupectví, inspirační a osvětové centrum

Formulář pro účastníky

Tento formulář nám zašlete vyplněný spolu s knihou. Ke stažení zde.