obrázek: ekocentrum, Lelekovice, životní prostředí, inspirační a osvětové centrum, urbanismus
obrázek: Brněnské dny pro Zemi, knihovna, obchůdek, Stezka zdraví, produkty z přírodních materiálů obrázek: EkoRozhledna, EŠV, příroda, Písečník 94, dělnické kolonie
 obrázek: ekologické informační centrum, fair trade, kniha, knihovna, šetrný obchůdek