obrázek: ekoporadce, obchod, životní styl, ekoknihkupectví,  Brno
obrázek: káva, odpady, školská zařízení,  ekologicky šetrný výrobek,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18|| obrázek:aktivity pro školy, ekodrogerie, novinky, obchůdek, ochrana přírody
 obrázek: antikvariát, lektor, odpady, šetrný, Písečník 94

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.