obrázek: poradce , šetrný, dělnické kolonie, ekoknihkupectví,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18||
obrázek: káva, pozvánky, výchova, zajímavosti, pískovcový lom obrázek: Brněnské dny pro Zemi, Edice chráněná území ČR, ekologicky šetrný, Lelekovice, semináře
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, dárky, ekoporadce, EŠV, Brno-sever

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.