obrázek: Babice, fair trade, obchod, pískovcová skála,  architektura
obrázek: Edice chráněná území ČR, Lelekovice, produkty, příroda,  fair trade obrázek: kompostování, Písečník 94, Brno-sever, šetrný obchůdek, tradiční zahrádka
 obrázek: dárky, ekodrogerie, knihovna, odpady, pískovcový lom

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.