obrázek: Edice chráněná území ČR, lektor, organizace, skála,  Brno
obrázek: Babice, poradce , Veličenstvo kniha, inspirační a osvětové centrum,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18|| obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ochrana přírody, poradenství, šetrná domácnost, výchova
 obrázek: antikvariát, FSC, výstava,  ekologicky šetrný výrobek, skála

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.