obrázek: šetrná domácnost, školská zařízení, výukové programy, Husovice, skála
obrázek: Babice, kniha, neziskový sektor, Řečkovice, šetrná domácnost obrázek: ekodrogerie, Veličenstvo kniha, životní prostředí, Brno-sever,  fair trade
 obrázek: edice Dobrá rada, Edice chráněná území ČR, ekologická poradna, ekologické informační centrum, inspirační a osvětové centrum

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Vítězové jednotlivých kategorií budou zváni na slavnostní vyhlášení výsledků do krásné dělnické kolonie Písečník, které se uskuteční 16. 5. 2014. Součástí slavnostního vyhlášení bude výstava vítězných prací.

Informace o této akci budou upřesněny, sledujte tuto rubriku!