obrázek: antikvariát, Brněnské dny pro Zemi, dárky, Písečník 94,  rekonstrukce
obrázek: ekologicky šetrný životní styl, obchod, příroda, Šárka Kašpárková,  ekologicky šetrný výrobek obrázek: ekologická literatura, EŠV, lektor, odpady, životní prostředí
 obrázek: ekocentrum, novinky, příroda, Stezka zdraví, ekoknihkupectví