obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ekoznačení, EŠV, odpady, školská zařízení
obrázek: knihovna, obchod, produkty, ekoknihkupectví,  fair trade obrázek: ekoznačení, kniha, neziskový sektor, výstava, zdravý
 obrázek: čtenářská kavárnička, FSC, šetrná domácnost, terénní středisko,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18||

Porota hodnotí

P1150521_t.jpg P1150528_t.jpg P1150542_t.jpg

Vyhlášení výsledků

001_t.jpg 025_t.jpg 029_t.jpg 031_t.jpg 034_t.jpg 037_t.jpg 039_t.jpg 043_t.jpg 044_t.jpg 045_t.jpg 046_t.jpg 047_t.jpg 048_t.jpg 049_t.jpg 050_t.jpg 051_t.jpg 059_t.jpg 061_t.jpg 071_t.jpg 160520141797upr_t.jpg P1150707_t.jpg P1150708_t.jpg P1150713_t.jpg P1150717_t.jpg P1150720_t.jpg P1150721_t.jpg P1150722_t.jpg P1150724_t.jpg P1150729_t.jpg P1150732_t.jpg P1150734_t.jpg P1150745_t.jpg P1150747_t.jpg P1150751_t.jpg P1150752_t.jpg P1150764_t.jpg P1150777_t.jpg P1150779_t.jpg