obrázek: kompostování, Lelekovice, osvěta, Stezka zdraví,  fair trade
obrázek: kniha, lázně, Lelekovice, semináře, úklid bez chemie obrázek: brno, ekologické informační centrum, novinky, občanské sdružení, ekoknihkupectví
 obrázek: dárky, pozvánky, produkty, úklid bez chemie,  ekologicky šetrný výrobek

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlášení vítězů 12. ročníku soutěže Moje Veličenstvo kniha proběhne v pondělí 9. 5. 2016 na zahradě EkoCentra Brno, Písečník 94.