obrázek: fair trade, kniha, obchůdek, inspirační a osvětové centrum, Černá Pole
obrázek: dílny, ekologická poradna, ekologicky šetrný, káva, historie obrázek: Babice, brno, osvěta, Řečkovice, Písečník 94
 obrázek: ekologické informační centrum, EŠV, Černá Pole, ekoknihkupectví,  ekologicky šetrný výrobek

Tisková zpráva ze dne 18. května 2016 (formát pdf) (formát rtf)
Moje Veličenstvo kniha 2016: Příběhy jsou jako klenoty a děti pro ně vytvořily mnoho krásných šperkovnic