obrázek: ekoznačení, káva, knihovna, Písečník 94, Černá Pole
obrázek: dárky, EkoRozhledna, občanské sdružení, zdravý, životní prostředí obrázek: EŠV, chráněná území, šetrná domácnost, výstava,  Brno
 obrázek: Ekotéka, knihovna, obchod, recyklace, Veličenstvo kniha

Okolo Písečníku

Program probíhá v centru Písečník 94 (Brno)

Minimální věk: 1. stupeň ZŠ

Cena: 50,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 120 min s přestávkou.

Život lidí ve městě téměř před 100 lety byl jiný než dnes, ale stále se jím můžeme inspirovat. Program probíhá v historicky i ekologicky unikátní lokalitě na území města Brna. Ulice Písečník vznikla na počátku minulého století jako nouzová kolonie ve vytěžené pískovně. Účastníci se zde interaktivním způsobem seznámí s postupným vývojem tohoto místa. Čeká je ukázka dobových předmětů, fotografií a map, navštíví také rekonstruovaný původní domek. Aktivity vedou k zamyšlení nad vývojem sídel, jejich infrastruktury, životního stylu obyvatel a jeho dopadu na okolní prostředí.

Stezkou zdraví

Terénní program

probíhá duben–červen

Minimální věk: 2. stupeň ZŠ

60,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 180 min.

Terénní vycházka umožňuje nahlédnout do zajímavé brněnské přírodní lokality Stezka zdraví, která vede údolím říčky Ponávky. Její základní osou je trasa s pěti zastaveními a informačními tabulemi, které připomínají historii a přírodní pozoruhodnosti místa. Součástí programu jsou zážitkové ekologické hry a pozorování mokřadních rostlin a živočichů, včetně výlovu drobných vodních organismů z říčky. Sraz s lektorem je na autobusové zastávce Jandáskova v Brně – Mokré hoře (autobus č. 70). V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Loučení s Morenou aneb Velikonoce…

Program probíhá v centru Písečník 94 (Brno)

Sezonní program: probíhá v období březen-duben

Minimální věk: 1. stupeň ZŠ
50,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 120 minut s přestávkou

V druhé polovině postního období představujeme hravou formou tradiční svátky Velikonoc. Didaktické hry jsou věnovány probouzení jarní přírody. Žáci jsou seznámeni s pojmy jako jsou masopust, jarní rovnodennost, smrtná neděle, zelený čtvrtek. Program je věnován velikonočním zvykům a tradicím s ukázkami Moreny, ozdobeného líta, řehtačky, pomlázky a kraslic. Po veselé hře na vynášení Moreny si žáci vyrobí jarní přáníčko z přírodních materiálů.

Zapomenuté kouzlo Vánoc

Program probíhá v centru Písečník 94 (Brno)

Sezonní program
probíhá 15. listopadu–20. prosince

Minimální věk: 1. stupeň ZŠ

Cena: 50,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 120 minut s přestávkou

Program zaměřený na tradiční podobu vánočních svátků. Žáci se dozví o zimním slunovratu v rámci přírodního koloběhu a o tom, jaká je tradice slavení Vánoc. Seznámí se hravou formou s vánočními zvyky, jejich významem a vývojem. Společně zkrášlíme ozdobami z různých přírodních materiálů jehličnatou větvičku a každý žák si vytvoří jednoduchý výrobek s vánočním motivem.