obrázek: Brněnské dny pro zdraví, semináře, Šárka Kašpárková, Veličenstvo kniha,  architektura
obrázek: antikvariát, šetrný,Písečník, pískovcová skála,  Brno obrázek: Babice, čaj, ekocentrum, Podzimní slavnosti knihomolů,  architektura
 obrázek: antikvariát, pozvánky, zajímavosti, životní prostředí,  přírodní zahrada

Proč potřebujeme vaši podporu?

Jsme nezisková organizace, která realizuje převážně veřejně prospěšné nekomerční aktivity.
Prostředky na jejich realizaci získáváme z grantů nadací, dotací, darů a od našich klientů za placené produkty a služby.
Toto vícezdrojové financování je pro nezávislost našich aktivit velmi důležité.

Jak podpořit naše aktivity jednoduše a přímo?

Příjmy z prodeje našich služeb a produktů umožňují částečné samofinancování nekomerčních aktivit EkoCentra
Brno. Zvyšuje to jejich stabilitu a umožňuje každému příznivci podpořit naše společensky prospěšné neziskové aktivity.

Nejsnadněji nás podpoříte:

Pokud chcete přispět na realizaci našich nekomerčních aktivit přímo peněžní částkou:

Dar od 1000 Kč (nebo od 2000 Kč jako podnikatel) si můžete odečíst od základu daně z příjmu.
Můžeme vám vystavit daňově uznatelné potvrzení o daru, v případě potřeby také darovací smlouvu.

Číslo našeho účtu je 2024544319/0800.

Více informací vám poskytneme na emailové adrese: ecb@ecb.cz

Děkujeme všem nadacím, ministerstvům
a dalším institucím, firemním sponzorům
a individuálním dárcům za podporu našich
neziskových aktivit.

Podrobné údaje o organizaci


Úplný název:

EkoCentrum Brno, p.s.Sídlo:

Ulice: Písečník, č. popisné 1441, č. orientační 94
Obec: Brno, Část obce: Brno-město, PSČ: 614 00
Kraj: Jihomoravský
44991029
DIČ CZ44991029
Telefon: 515 548 465
E-mail: ecb@ecb.cz
Internetové stránky: www.ecb.cz

ć. ú.: 2024544319/0800