obrázek: ekologická literatura, FSC, Lelekovice, semináře, inspirační a osvětové centrum
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, ekologicky šetrný životní styl, EŠV, pozvánky,Písečník obrázek: ekodrogerie, lázně, recyklace, výstava,  ekologicky šetrný výrobek
 obrázek: ekologicky šetrný životní styl, fair trade, internet zdarma, neziskový sektor, výukové programy

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule