obrázek: edice Dobrá rada, ekologie, organizace, osvěta, šetrný
obrázek: čaj, ekoznačení, káva, odpady, výstava obrázek: Brněnské dny pro zdraví, ekologie, ekoznačení, káva, historie
 obrázek: Brněnské dny pro zdraví, edice Dobrá rada, ekoznačení, fair trade, dělnické kolonie

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule