obrázek: Brněnské dny pro zdraví, Ekotéka, Lelekovice, poradce , poradenství
obrázek: Babice, ekologické informační centrum, kniha, knihkupectví, Veličenstvo kniha obrázek: čtenářská kavárnička, ekologická poradna, dělnické kolonie, urbanismus, historie
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, Moje veličenstvo kniha, šetrná domácnost, životní prostředí,  ekologicky šetrný výrobek

Pořad Vlna z Brna úterý 22.06.2011 středa 10:00 Brněnská televize

Zajímavé povídání o Stezce zdraví

Link k pořadu v archivu BTV