obrázek: fair trade, knihkupectví, Lelekovice, zajímavosti, Brno-sever
obrázek: čtenářská kavárnička, ekologická literatura, lázně, pozvánky,  Brno obrázek:aktivity pro školy, organizace, recyklace, šetrná domácnost, Veličenstvo kniha
 obrázek: novinky, poradce , zdravý, Lesná, dvd hraboška

Pořad Vlna z Brna úterý 22.06.2011 středa 10:00 Brněnská televize

Zajímavé povídání o Stezce zdraví

Link k pořadu v archivu BTV