obrázek: odpady, ochrana přírody, výchova, výukové programy, dvd hraboška
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, ekodrogerie, fair trade, skála, urbanismus obrázek: EŠV, šetrný obchůdek,  ekologicky šetrný výrobek, skála, historie
 obrázek: brno, obchod, poradce , životní styl, Písečník 94

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule