obrázek: FSC, inspirační a osvětové centrum, dělnické kolonie, Lesná,  přírodní zahrada
obrázek: Ekotéka, dvd hraboška, šetrný obchůdek, pískovcový lom, urbanismus obrázek: Babice, ekologicky šetrný životní styl, chráněná území, knihovna, zdravý
 obrázek: kniha, poradenství, Veličenstvo kniha,  architektura, urbanismus