obrázek: školská zařízení, Lesná,  fair trade, skála,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18||
obrázek: ekocentrum, káva, kniha, ochrana přírody, poradenství obrázek: Brněnské dny pro zdraví, edice Dobrá rada, produkty, Šárka Kašpárková, inspirační a osvětové centrum
 obrázek: dárky, knihovna, recyklace,  ekologicky šetrný výrobek,  architektura

Výsledky letošního ročníku soutěže byly vyhlášeny na slavnostním setkání účastníků v inspiračním cetru Písečník v Brně. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě a v reportáži na našich FB stránkách.