obrázek: občanské sdružení, recyklace, šetrná domácnost, terénní středisko, ekoknihkupectví
obrázek: Babice,Písečník, Husovice,  ekologicky šetrný výrobek,  písek obrázek: lázně, obchod, Brno-sever,  ekologicky šetrný výrobek, skála
 obrázek: internet zdarma, knihovna, výukové programy, Lesná,  architektura