obrázek: Lelekovice, produkty, Písečník 94, ekoknihkupectví, urbanismus
obrázek: dárky, fair trade, lektor, výchova, dělnické kolonie obrázek: čaj, čítárna, EkoRozhledna, internet zdarma,  ekologicky šetrný výrobek
 obrázek: kompostování, Veličenstvo kniha, životní prostředí, Husovice,  ekologicky šetrný výrobek

Odborná porota zasedla v tomto složení:

  • Zbyněk Zavadil (ředitel EkoCentra Brno, hodnotí literární složku)
  • Andrea Herzanová (výtvarnice, lektorka SVČ Lužánky, hodnotí výtvarnou složku)
  • Tereza Náhlíková (ekoporadkyně EkoCentra Brno, hodnotí využití přírodních a recyklovaných materiálů)
  • Kamila Fasorová (autorka originálních šperků, hodnotí originalitu)
  • Edita Vališová (Knihovna Jiřího Mahena, hodnotí technické zpracování knih)
  • Petra Veselá a Kateřina Ševčíková (organizátorky soutěže, hodnotí celkový dojem)

Každý z odborných porotců hodnotí navíc ještě celkový dojem z knihy.