obrázek: Brněnské dny pro zdraví, káva, Řečkovice, šetrná domácnost,Písečník
obrázek: ekologická literatura, ekologicky šetrný, osvěta, ekoknihkupectví,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18|| obrázek: ekologicky šetrný životní styl, neziskový sektor, novinky, odpady, semináře
 obrázek:aktivity pro školy, odpady, příroda, recyklace,  fair trade

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 13. ročníku.