obrázek: dílny, ekoporadce, chráněná území, recyklace, životní prostředí
obrázek: EŠV, novinky, životní prostředí, pískovcový lom,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18|| obrázek: lektor, novinky, Písečník 94,  architektura,  přírodní zahrada
 obrázek: kompostování, Moje veličenstvo kniha, Stezka zdraví, produkty z přírodních materiálů,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18||

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.