obrázek:aktivity pro školy, pozvánky, výukové programy, dvd hraboška,  přírodní zahrada
obrázek: neziskový sektor, poradce , produkty z přírodních materiálů,  přírodní zahrada, tradiční zahrádka obrázek: knihovna, novinky, občanské sdružení, zdravý, urbanismus
 obrázek: Edice chráněná území ČR, ekologicky šetrný životní styl, neziskový sektor, školská zařízení, Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.