obrázek: ekologické informační centrum, ekologicky šetrný, FSC, pískovcový lom,  přírodní zahrada
obrázek: ekodrogerie, chráněná území, neziskový sektor, šetrný, historie obrázek: ekocentrum, ekologicky šetrný, šetrný, školská zařízení,Písečník
 obrázek: FSC, knihovna, obchod, inspirační a osvětové centrum, šetrný obchůdek

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.