obrázek: internet zdarma, příroda, Řečkovice, Veličenstvo kniha,  architektura
obrázek:aktivity pro školy, ekoporadce, Ekotéka, knihovna, Lelekovice obrázek: čtenářská kavárnička, ekocentrum, ekologická literatura, kompostování, výukové programy
 obrázek: ekoporadce, Podzimní slavnosti knihomolů, Černá Pole, ekoknihkupectví,  písek

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.