obrázek: EŠV, FSC, internet zdarma, Černá Pole,  Brno
obrázek: Babice, Brněnské dny pro Zemi, školská zařízení, terénní středisko, životní prostředí obrázek: ekoznačení, fair trade, internet zdarma, neziskový sektor, terénní středisko
 obrázek: ekologická literatura, ekologicky šetrný životní styl, ekoznačení, terénní středisko, pískovcový lom

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.