obrázek: fair trade, chráněná území, semináře, Brno-sever, Husovice
obrázek:aktivity pro školy, čaj, ochrana přírody, ovčí vlna, inspirační a osvětové centrum obrázek: EŠV, novinky, recyklace, Šárka Kašpárková, terénní středisko
 obrázek: poradenství, pozvánky, Šárka Kašpárková, výukové programy, Černá Pole

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.