obrázek:aktivity pro školy, neziskový sektor, šetrný obchůdek, produkty z přírodních materiálů, skála
obrázek: ekologické informační centrum, poradenství, výukové programy, inspirační a osvětové centrum, tradiční zahrádka obrázek: Domácí lázně, internet zdarma, káva, organizace, výstava
 obrázek: ekoporadce, odpady, ochrana přírody, recyklace, ekoknihkupectví

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.