obrázek: čtenářská kavárnička, ekologické informační centrum, Ekotéka, semináře, pískovcový lom
obrázek: čítárna, dárky, obchod, terénní středisko, výstava obrázek: ekologicky šetrný, káva, organizace, produkty z přírodních materiálů,  písek
 obrázek: čaj, neziskový sektor, šetrná domácnost, Veličenstvo kniha,Písečník

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.