obrázek: čítárna, dílny, knihovna, Stezka zdraví, výukové programy
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, knihkupectví, kompostování, inspirační a osvětové centrum, dělnické kolonie obrázek: ekologie, internet zdarma, neziskový sektor, novinky,Písečník
 obrázek: čítárna, ekologická poradna, chráněná území, odpady, Písečník 94

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.