obrázek: ekologicky šetrný, lázně, novinky, dvd hraboška, tradiční zahrádka
obrázek: edice Dobrá rada, ekologická poradna, chráněná území, knihkupectví, odpady obrázek: Babice, FSC, školská zařízení, zajímavosti, inspirační a osvětové centrum
 obrázek: čítárna, ekologická poradna, ekoporadce, knihovna, inspirační a osvětové centrum

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.