obrázek: brno, kompostování, poradenství, životní styl,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18||
obrázek: čaj, dílny, kniha, dobročinný antikvariát, urbanismus obrázek:aktivity pro školy, Brněnské dny pro Zemi, ekologie, kniha, Brno-sever
 obrázek: ekocentrum, knihovna, Řečkovice, ekoknihkupectví, urbanismus

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.