obrázek: obchůdek, výukové programy, dělnické kolonie, urbanismus, tradiční zahrádka
obrázek: Babice, terénní středisko, úklid bez chemie, Veličenstvo kniha, šetrný obchůdek obrázek:aktivity pro školy, EŠV, terénní středisko, Černá Pole, šetrný obchůdek
 obrázek: ekoporadce, semináře, inspirační a osvětové centrum,  ekologicky šetrný výrobek, historie

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Vítězové jednotlivých kategorií budou zváni na slavnostní vyhlášení výsledků do krásné dělnické kolonie Písečník, které se uskuteční 16. 5. 2014. Součástí slavnostního vyhlášení bude výstava vítězných prací.

Informace o této akci budou upřesněny, sledujte tuto rubriku!