obrázek: neziskový sektor, odpady, příroda, Černá Pole, ekoknihkupectví
obrázek: kniha, Moje veličenstvo kniha, poradenství, produkty z přírodních materiálů,  rekonstrukce obrázek: brno, čítárna, ekoporadce, FSC, knihkupectví
 obrázek: Babice, ekocentrum, ekologicky šetrný životní styl, poradce , urbanismus

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlášení vítězů 12. ročníku soutěže Moje Veličenstvo kniha proběhne v pondělí 9. 5. 2016 na zahradě EkoCentra Brno, Písečník 94.