obrázek: Domácí lázně, knihovna, obchůdek, Stezka zdraví, šetrná domácnost
obrázek: Brněnské dny pro Zemi, Veličenstvo kniha, Husovice, skála,  architektura obrázek: Brněnské dny pro zdraví, ekologická poradna, chráněná území,Písečník, ekoknihkupectví
 obrázek: Brněnské dny pro zdraví, čítárna, poradenství, životní styl, Husovice
Vážení a milí příznivci soutěže Moje Veličenstvo kniha, děkujeme za hlasování v anketě Titulní stránka 2017. Ve vašem hlasování zvítězila obálka knihy Kůň a zajíc, kterou vytvořila Základní a mateřská škola Šebrov. Blahopřejeme!
P4282868_up.jpg
15,94%
P4282874_up.jpg
31,16%
P4282876_up.jpg
2,42%
P4282877_up.jpg
2,66%
P4282881_up.jpg
1,69%
P4282885_up.jpg
3,14%
P4282886_up.jpg
4,35%
P4282890_up.jpg
38,65%