obrázek: osvěta, semináře, zajímavosti, Lesná, Brno-sever
obrázek: dílny, internet zdarma, obchůdek, výchova, výstava obrázek: fair trade, internet zdarma, neziskový sektor, Šárka Kašpárková, ekoknihkupectví
 obrázek: ekologicky šetrný životní styl, knihovna, obchůdek,  fair trade, tradiční zahrádka

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dne 12.5. 2017 ve skvělé atmosféře inspiračního centra Písečník 94 v Brně. Vítězové všech kategorií si odnesli diplomy a ceny věnované EkoCentrem Brno. Program vyvrcholil slavnostním pasováním letošní absolutní vítězky na Veličenstvo kniha 2017. Vítěze všech kategorií čekala i další odměna – krásný a výborný dort v podobě sladké knihy.