obrázek: Domácí lázně, ekologicky šetrný životní styl, internet zdarma, poradenství, inspirační a osvětové centrum
obrázek: dárky, ekologicky šetrný, poradce ,  písek, skála obrázek: Lelekovice, osvěta, dělnické kolonie, dobročinný antikvariát,  rekonstrukce
 obrázek: ekologie, Lelekovice, příroda, zdravý, Černá Pole

3. zastavení

Třetí zastavení Stezky zdraví se nachází v těsné blízkosti bývalé železniční zastávky Jehnice. Do obce Jehnice vede cesta údolím Jehnického potoka a vlak byl využíván především dělníky dojíždějícími z Jehnic brněnských továren (především do Zbrojovky Brno, kde byla vlaková zastávka Brno-Zábrdovice nebo po výstavbě TOS do Kuřimi). Budova zastávky je nyní přeměněna na obytný objekt. v místě, kde ze stezky odbočuje cesta do Jehnic, se asi po padesáti metrech nachází malý opuštěný lom na granodiorit - typickou horninu Brněnského masivu (lomová stěna je lépe zachována za ohybem u cesty do Jehnic).

Historie Jehnic: První zmínka o obci je z r. 1324. Od r. 1365 náležely Jehnice k hradu Ronov, později byly součástí panství novohradského a od konce 16. stol. Jehnice staly opět samostatným statkem. Obec byla připojena k městu Brnu v r. 1971.

Zápisy z obecní kroniky

Čtvrtý rybník U Nádraží, který můžete vidět po levé straně, je významným stanovištěm pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu. Do konce války mimo jiné sloužil jako zdroj ledu pro chlazení piva ve sklepích zámku v nedalekých Jehnicích. Rozsekané kry z vodní nádrže byly do Jehnic odváženy na saních s koňským potahem.

Pod hrází přibírá Ponávka do svých vod Jehnický potok. o 300 m dále se nalézá plocha rybníku zvaného Prostřední, za ním následuje rybník U Lesa a triplet nádrží ukončuje rybník U Mlýna, též zvaný Seidlův. Ten představoval zásobárnu vody pro Vránův mlýn, jehož kolo klapalo až do 2. světové války.

Svah na protější stráni nad železnicí vznikl zářezem železniční trati do kopce "Na pískách". Jeho nové osidlování rostlinami a živočichy bylo velmi pomalé a vyskytovaly se na něm přechodně některé řídké pískomilné druhy. v současnosti je osidlování již pokročilé, jak je vidět na porostech borovic a bříz. Trasa pokračuje zprvu podél zahrádek po červené turistické značce a dále proti proudu Ponávky k vodní nádrži, kde je 4. zastavení.

Přibližně sto metrů dál po stezce může návštěvník pátrat po dávno zaniklé kuriozitě: před válkou byl v těchto místech vybudován lyžařský skokanský můstek, na kterém se pořádaly dokonce závody. Doskočiště zasahovalo až k rybníku U Nádraží. Skokanský můstek se však využíval jen krátkou dobu. Jeho pozůstatky jsou dosud vidět vpravo v průseku na svahu.


Instalace autorské lavičky z dílny
sochaře Patrika Vlčka u
3. zastavení v roce 2004

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek