obrázek: knihkupectví, ochrana přírody, Veličenstvo kniha, Brno-sever,  architektura
obrázek: ekologie, osvěta, Řečkovice, inspirační a osvětové centrum,||p94 | /p94/kde_nas_najdete.php|0|4|| obrázek: dílny, ekologicky šetrný životní styl, školská zařízení, terénní středisko, urbanismus
 obrázek: čítárna, čtenářská kavárnička, ekologická poradna, chráněná území, pískovcový lom

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.