obrázek: internet zdarma, organizace, výstava, Černá Pole, Husovice
obrázek: čtenářská kavárnička, příroda, životní prostředí, Lesná, Černá Pole obrázek: ekodrogerie, EŠV, Moje veličenstvo kniha, odpady, poradce
 obrázek: neziskový sektor, poradenství,  ekologicky šetrný výrobek, historie,  Brno

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.