obrázek: Šárka Kašpárková, zajímavosti, inspirační a osvětové centrum, šetrný obchůdek, skála
obrázek: ekologie, ekoznačení, knihovna,  ekologicky šetrný výrobek, urbanismus obrázek: ekologie, lektor, organizace, příroda, Brno-sever
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ekodrogerie, káva, školská zařízení,  rekonstrukce

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.