obrázek: Ekotéka, životní prostředí, životní styl,Písečník, urbanismus
obrázek: ekologické informační centrum, lázně, semináře, Brno-sever, produkty z přírodních materiálů obrázek: ekoporadce, fair trade, FSC, terénní středisko, zdravý
 obrázek: edice Dobrá rada, FSC, lektor, poradce , Šárka Kašpárková

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.